Vrijwilligers huiswerkbegeleiding gezocht

Heb je wat tijd over en wil je je graag inzetten voor jongeren? Leeuwenwelp, een organisatie voor bijzondere jeugdzorg,(Kapellen) is momenteel op zoek naar vrijwilligers huiswerkbegeleiding. Als vrijwilliger maak je gedurende een schooljaar wekelijks een à twee uur tijd vrij om een(de) jongere(n) met zijn of haar (hun) huiswerk te begeleiden. De huiswerkbegeleiding vindt binnen de organisatie plaats.

In samenspraak met de ouders/ leefgroepbegeleiders probeer je een duurzame ondersteuning rond het werk voor school op te bouwen en de jongere(n) tijdens dit proces te versterken.
Je stelt jezelf steeds discreet en integer op, in een respectvolle relatie tot de jongere(n) die je begeleidt. Soms is er een kloof tussen de thuis- en schoolsituatie en vinden jongeren moeilijk aansluiting bij het onderwijssysteem. Onderwijs kan echter een hefboom betekenen om jongeren betere toekomstkansen te bieden. Leeuwenwelp wil alle kinderen de kans geven om hun talenten te ontwikkelen. Daarom vinden we het belangrijk om voldoende ondersteuning te bieden naar huiswerkbegeleiding omega replica aan onze maatschappelijke, kwetsbare jongeren tussen 6 en 18 jaar. Als vrijwilliger krijg je hulp en ondersteuning van onze leefgroepbegeleiders en de teamcoach.

Interesse? Neem contact op met Mirjam Francken (03 666 96 08 of mirjam.francken@leeuwenwelp.be)