Doel

Wij geloven in de eigenheid van elk kind en zijn omgeving.

Wij bieden hulpverlening aan kinderen en jongeren van 2,5 tot 12 jaar, met doorgroeimogelijkheden tot 18 jaar. Zij verblijven voor een korte of lange termijn bij ons. De samenstelling van de huidige leefgroep is medebepalend voor nieuwe opnamen.

Wij garanderen een residentiƫle opvang aan de minderjarigen die omwille van relatiestoornissen, leermoeilijkheden, e.a. in hun thuissituatie, school of buurt vastgelopen zijn en waar ambulante hulp onvoldoende bleek te zijn. Er wordt gewerkt met een vast team van opvoed(st)ers, met respect voor de eigenheid van de kinderen, met allemaal een zelfde doel.

Belangrijke aandachtspunten zijn de wensen, de betrokkenheid van de ouders en verwanten om de kinderen een optimale begeleiding te kunnen garanderen. Dit vergt een voortdurend onderhandelen tussen horloges replica ouders, plaatsende instantie, instelling en kinderen om een positieve terugkeer naar het thuismilieu mogelijk te maken.

Zoeken naar samenwerking met derden indien de voorziening zelf niet kan voorzien in de behoeften eigen aan het kind, speltherapie, e.a. .

Waarden

  • Geloof in de eigenheid van elk kind en zijn omgeving.
  • Fundamenteel geloof in ontwikkelingskansen.
  • Betrokkenheid en informatie.
  • Nieuwe ontwikkelingen.
  • Overleg met de gebruiker, in samenspraak en vertrouwen.
  • Eerbied voor de mogelijkheden en grenzen van mensen.
  • Regelmatig met de opvoed(st)ers te evalueren en indien nodig bij te sturen.