"Leeuwenwelp biedt kinderen en hun ouders hulp en ondersteuning."

Om gelijk welke reden op korte of lange termijn in de problematiek eigen aan hun situatie.

T(e)huis

In 1968 startten we het gezinsvervangend tehuis “Leeuwenwelp”. Eind 2007 zijn we overgeschakeld naar een Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg. Dit gaf ons de mogelijkheid om kinderen en hun ouders om gelijk welke reden hulp en ondersteuning te bieden, op zowel korte als lange termijn.

Werking

Wij helpen het gezin door op een positieve manier aan de opvoeding te werken, en houden zoveel mogelijk rekening met de eigenheid en de mogelijkheden van het kind. Belangrijke waarden zoals vertrouwen en respect zijn belangrijk in de voortdurende samenwerking met de ouders.

Doel

Wij bieden hulpverlening aan kinderen en jongeren van 2,5 tot 12 jaar, met doorgroeimogelijkheden tot 18 jaar. Zij verblijven voor een korte of lange termijn bij ons. De samenstelling van de huidige leefgroep is medebepalend voor nieuwe opnamen.